PROGRAM TUISYEN SECARA ONLINE

Yayasan UNITI berkerjasama dengan PPD kuala pilah dan PPD Jempol bersama menjalankan pembelajaran secara talian dengan 3 subjek terpilih dengan tenaga pengajar di kalangan guru sekolah.

1 Keluarga 1 Graduan

Meringankan bebanan keluarga dengan membiayai sebahagian daripada kos pendidikan serta menjadi penggerak kepada pelajar untuk terus meningkatkan potensi diri dalam bidang akademik.

Bantuan Kit Alatulis

Meringankan beban pelajar dengan
bantuan kit alatulisProgram Bimbingan Kerjaya

Memberi garis panduan kepada para pelajar lepasan SPM untuk memilih kerjaya yang bersesuaian selepas tamat pengajian


Bengkel Teknik Menjawab
soalan SPM

Tips dan teknik di dalam menjawab
kertas soalan SPM

 

Program Khidmat Social

Meringankan beban mereka yang
memerlukan bantuan

Tree 4 Future

Projek ini melibatkan penanaman pokok cili secara fertigasi
yang hasil jualannya akan disumbangkan bagi untuk membiayai
pelajar daripada keluarga miskin

U Bantu.my

Membantu mengumpul Dana melalui Kempen
kepada mereka yang memerlukan

Bantuan Awal Persekolahan

Bantuan meringankan ibubapa untuk pembukaan awal tahun persekolah.

TENTANG KAMI

Memfokuskan usaha dalam mengumpul, menerima, mengurus dan mentadbir dana kebajikan untuk di salurkan kepada masyarakat umum dan pada masa  yang sama, tumpuan diberikan kepada kecemerlangan remaja dalam bidang akademik .

SEE ALL 

INSPIRASI 

Matlamat utama penubuhan Yayasan UNITI ialah untuk menyediakan bantuan kepada individu yang disasarkan agar mampu mendapat pendidikan yang sewajarnya. Memberi galakan kepada peserta dalam mencapai kecemerlangan melalui bantuan yang dihulurkan.