free website creation software

JANJI KAMI

1. Sumbangan akan digunakan dalam aktiviti pembangunan pendidikan dan kerjaya pelajar yang tidak berkemampuan.

2. Sumbangan juga turut disalurkan kepada golongan masyarakat yang memerlukan bantuan.

3. Laporan program akan dihantar secara berkala kepada penyumbang.